sâmbătă, 9 iunie 2007

poemul celor trei nopţi

           (dissertation)
 
de trei nopţi trăiesc
printre păsări şi animale
printre insecte polare migratoare
de trei zile nimeni
nu a sesizat absenţa mea
nici grilajul care-mprejmuia
cuvintele ne-nţelese
spintecate de luminile şi
umbrele pieritoare
ale unei sfioase speranţe
 
păsări şi animale impunătoare
insecte străvezii delicate
din care s-au născut 
universurile contradictorii ale amintirilor
care ne copleşesc
au despărţit lumea albă de lumea neagră
şuvoaiele de crize care au luat minţile veacului
de sanatoriile în care se vindecă inimile intoxicate
de verbele infernale
 
visul unei femei  care poartă mantia cuminţeniei
e o victorie asupra ademenirilor trecătoare
iar singurătatea ei este vindecătoare darnică
nu chinuită de semeţie şi secrete
e o singurătate blajină
e o patrie verde...
 
în cetatea lăuntrică
sentimentele bune spală aleile
de glodul duşmăniilor
şi nimeni nu se încăpăţânează
să înghesuie literele curate limpezi
în metafore trudite
 
religia acestui loc al firescului
nu este desăvârşirea care hărţuieşte
cu lecţii de morală şi dictoane falnice
este îngăduinţa iertarea...
 

Niciun comentariu: